Styrelsen

Ordförande: Jan-Olof Hedström

Vice ordförande: Eva Burström

Sekreterare: Eva Gradin

Kassör: Ulf Garney

Ledamöter: Tord Drugge, Peo Hjälm, Ingela Johansson, Lars I Lindberg