Om oss

Luleå Hembygdsförening bildades 1984. Vi har idag omkring fyrahundrafemtio medlemmar, de flesta boende i Luleå med omnejd.

Vi utforskar Luleå och dess brokiga historia. Handel, industri och sjöfart har präglat staden och format den till vad den är idag. Genom att lära mer om gångna tider får vi bättre förståelse för nuet. Våra studier sker oftast i cirkelform (i samarbete med Vuxenskolan).

Vi vill dela med oss. Bland våra medlemmar finns stora kunskaper om Luleå genom tiderna - och kunskap är till för att spridas. Det försöker vi göra till exempel genom att ge ut böcker, anordna utställningar, gå på stadsvandringar och bjuda in till lördagsföreläsningar.

Vi nöjer oss inte med att titta bakåt. Ett viktigt mål med föreningen är att påverka utvecklingen av vårt framtida Luleå. Det kan exempelvis gälla stadsplanering och bevarandefrågor. Vi vill vara en positiv kraft att räkna med!


Våra samarbetspartners:
Studieförbundet Vuxenskolan
Luleå kommuns stadsarkiv
Norrbottens länsmuseum
Luleå Guideförening
Lulebygdens forskarförening