2013

 Karlshäll

En slipmassefabrik byggdes i området Karlshäll åren 1911-1912. Samtidigt bildades Luleå träsliperi AB. Företaget köptes 1917 upp av Baltiska trävaruaktiebolaget och såldes därefter 1918 till AB Ytterfors-Munksund som slutligen blev Munksund AB. Verksamheten innebar tillverkning av träslipmassa som i huvudsak levererades till engelska pappersbruk. Driften pågick till 1962. 

Klicka på bilderna för större bild.

 

 

 

 

 

Medlemmar i studiecirkeln Vårt gamla Luleå gör ett besök till platsen där Luleå trämassafabriken låg.